Skip to content
Home » Banking » Ang hindi inaasahang gastos ng mga lihim na singil
a

Ang hindi inaasahang gastos ng mga lihim na singil

Posted in Banking, CFPB in Tagalog, Credit Cards, Financial well-being, Info for consumers, Money transfers, Mortgage closing, and Prepaid cards

This content was originally published by the Consumer Financial Protection Bureau. We selectively syndicate content from them when we feel it may help you to better understand how to manage your finances.

Nararamdaman ng maraming tahanan dito sa Estados Unidos ang mas mataas na presyo ng mga bilihin. Habang maraming mga indibidwal pati pamilya ay nag-aadjust ng kanilang mga budget, may ibang mga singil na wari ay mahirap iwasan – mga lihim na singil. Nais makarinig ang CFPB galing sa inyo kung paano kayo naaapektuhan ng mga lihim na singil.

Click here to read the full post.