Skip to content
Home » Credit Cards
a

Category: Credit Cards

Penny Forward Announces Amazon Gift Card Winners

Posted in Bank Accounts, Blindness Resources, Budgeting, Career, Credit Cards, Credit reports and scores, Disability, Financial Education, Home Buying, Identity theft and fraud, Penny Forward News, Personal Finance, Small Business, social security, social security disability benefits, SSI, Student Loans, and Taxes

In celebration of Financial Literacy Month, Members who signed up to join Penny Forward’s innovative online community in April were entered into drawings to win…

Penny Forward Celebrates Financial Literacy Month

Posted in Bank Accounts, Banking, Blindness Resources, Budgeting, Career, Credit Card Basics, Credit Cards, Credit reports and scores, Credit Score, Credit Scores, Debt, Debt collection, Disability, Financial service providers, Financial well-being, Personal Finance, Save Money, Side Gigs, Small Business, Small Business Loans, social security, Social Security benefits, social security disability benefits, SSI, Student Loans, supplemental security income, and Taxes

Are you ready for Spring? Penny Forward wants to help you spruce up your finances by joining our innovative online community. Get access to our…

El costo oculto de las tarifas inesperadas

Posted in Banking, CFPB en español, Credit Cards, Financial well-being, Info for consumers, Money transfers, Mortgage closing, and Prepaid cards

Los hogares de los EE. UU. han estado sintiendo el costo de los precios más altos. A medida que las personas y las familias se acostumbran a apretarse el cinturón, hay algunas tarifas que no parecen poder evitar: las tarifas inesperadas. El CFPB quiere saber cómo las tarifas inesperadas han impactado su vida financiera cotidiana.

垃圾費的隱含費用

Posted in Banking, CFPB in Traditional Chinese, Credit Cards, Financial well-being, Info for consumers, Money transfers, Mortgage closing, and Prepaid cards

全美各地的家庭都感受到了價格上漲的壓力。 隨著個人和家庭適應錢包的緊縮,他們似乎無法逃避一些費用 — 垃圾費。消費者金融保護局(CFPB)希望聽取您的意見,瞭解垃圾費如何影響您的日常財務生活。

The hidden cost of junk fees

Posted in Banking, Credit Cards, Financial well-being, Info for consumers, Money transfers, Mortgage closing, and Prepaid cards

Households across the U.S. have been feeling the cost of higher prices. As individuals and families adjust to the pinch on pocketbooks there are some fees they just can’t seem to escape – junk fees. The CFPB wants to hear from you on how junk fees have impacted your everyday financial lives.

التكلفة الخفية للرسوم المفاجئة وغير المتوقعة

Posted in Banking, CFPB in Arabic, Credit Cards, Financial well-being, Info for consumers, Money transfers, Mortgage closing, and Prepaid cards

كانت وتظل الأسر على مستوى الولايات المتحدة تشعر بتكلفة الأسعار المرتفعة، ومع قيام الأفراد والعائلات بتكييف أحوالهم المالية لهذه التكلفة الملقاة عليهم إلا أن ثمة بعض الرسوم لا يمكنهم الفرار منها – وهي ما تسمى بالرسوم المفاجئة وغير المتوقعة. وعليه فإن مكتب الحماية المالية للمستهلكين CFPB يريد السماع منكم عن مدى تأثير تلك الرسوم المفاجئة وغير المتوقعة على حياتكم المالية اليومية.

Sự ảnh hưởng của phụ phí ẩn

Posted in Banking, CFPB in Vietnamese, Credit Cards, Financial well-being, Info for consumers, Money transfers, Mortgage closing, and Prepaid cards

Các hộ gia đình trên khắp Hoa Kỳ đang bị ảnh hưởng bởi giá chi phí cao. Khi các cá nhân và gia đình dần thích nghi với chi phí cao, nhưng có một số khoản phí mà họ dường như không thể thoát được là phụ phí. CFPB muốn nghe ý kiến của quý vị về sự ảnh hưởng của các khoản phí phụ đến tài chính hàng ngày của quý vị. Dịch vụ ngân hàng, thẻ tín dụng, tình trạng tài chính, phí hoàn thành giao dịch vay thế chấp, thẻ trả trước, phí chuyển tiền

Ang hindi inaasahang gastos ng mga lihim na singil

Posted in Banking, CFPB in Tagalog, Credit Cards, Financial well-being, Info for consumers, Money transfers, Mortgage closing, and Prepaid cards

Nararamdaman ng maraming tahanan dito sa Estados Unidos ang mas mataas na presyo ng mga bilihin. Habang maraming mga indibidwal pati pamilya ay nag-aadjust ng kanilang mga budget, may ibang mga singil na wari ay mahirap iwasan – mga lihim na singil. Nais makarinig ang CFPB galing sa inyo kung paano kayo naaapektuhan ng mga lihim na singil.